VARFÖR MIKROTRÄNA?

Förebyggande rörelsepauser

Vår app skapar meningsfull mikroträning för individen. Genom att mikroträna, röra sig lite och ofta bryts stillasittandet och det monotona rörelsemönstret. Mikroträningen är ett sätt för hjärnan att stänga av bruset och hitta fokus igen. 

Köp Wellify och börja din mikroträning idag

Hur hjälper Wellify till att lösa problemen med psykisk ohälsa, stillasittande och trötthet? Vi har hittat inspiration på olika ställen när vi utformat appen, allt ifrån forskning till vanliga människors erfarenhet och upplevelser.

Bryta stillasittande

Definitionen på “stillasittande” är muskulär inaktivitet, dvs vi har samma funktion i kroppen som när vi sover. Kroppens olika funktioner går ner i varv, t.ex. ämnesomsättningen, förbränningen minskar och musklerna är i vila. Vi sitter i genomsnitt i Sverige 9 timmar/dag. Från våra förfäders förflyttningar och arbete med kroppen har vi gått till mer stillasittande arbeten.

Negativa effekter på hälsan

Våra kroppar är anpassade för att röra på sig och därför får vi flera negativa hälsoeffekter vid långvarigt stillasittande. Detta ökar riskerna för hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2 diabetes, övervikt, bukfetma, rubbade blodfetter, högt blodtryck och insulinresistens.

Barn och unga sitter länge

I Sverige sitter vi mest i hela världen och det beror mycket på att vi har en hög andel kontorsjobb och använder mycket skärm. Det är inte bara vuxna som ligger i farozonen för långvarigt stillasittande utan även barn och unga. Detta visar Generation peps studie där det framkom att det bara är 2 av 10 som uppnår den rekomenderade mängden fysisk aktivitet på 60 min/dag.

Stress, en vanlig orsak till psykisk ohälsa

Den psykiska ohälsan har ökat drastiskt de senaste åren. Enligt Försäkringskassans mätning 2017 på anpassningsstörningar och reaktion på stress har den i de anmälda fallen av psykisk ohälsa gått från 6237 år 2006 till 36 552 år 2017.

Vikten av mikropauser

Avsaknad av återhämtning både på fritiden och under dagen gör att stressen håller i sig längre. När vi är stressade fungerar kroppen som att vi blir jagade av en tiger för i det skedet behöver vi både bli snabbare och hjärnan behöver bara lägga fokus på överlevnad. Att bli jagad av en tiger långa perioder gör att vår kropp till sist bryts ner och vi tappar både ork och fokus. Därför behöver vi ta pauser och och låta hjärnan vila samt röra oss för att fylla på med måbrahormoner istället för stresshormoner.

Förebygg stress med mikroträning
Onlineträning

Förebygga stress

Utmattningssyndrom kan drabba alla och alla åldrar. Många saknar kunskap hur stress kan förebyggas, det ligger ett stort ansvar på arbetsplatsen att hjälpa de anställda. Men genom ett proaktivt arbete där friskvård ingår under arbetsdagen kan mycket av den psykiska ohälsan förebyggas. 

Kontakta oss och ge dina medarbetare mikroträning

 
 
Källor och inspiration: ”Långvarigt stillasittande En hälsofara i tiden” (red) Elin Ekblom Bak, GIH
” Hjärnstark” , “Depphjärna” Anders Hansen
Ki Karolinska Institutet och deras olika studier och forskningsprojekt se några artiklar nedan.
Gymnastik och Idrottshögskolan se några artiklar nedan
Generation Peps egna studie om barn och hälsa
“Motivation inom träning, hälsa och idrott” red Magnus Lidwall (professor i psykologi Göteborgs Universitet), Andreas Stenling (forskare Psykologi), Karin Weman Josefsson (Universitetslektor Högskolan i Halmstad, driver tvärvetenskapliga forskningsprojekt inom motivation och e-hälsa.
Arbetsliv Mälardalens högskola Varje steg räknas Gymnastik och Idrottshögskolan Aktiva pauser Eatingwell Martha Stewart