Förbättra “vikänslan” på arbetsplatsen

Arbetsmiljö

Människan är ett flockdjur vi vill gärna känna samhörighet och tillhörighet med gruppen. Därför är det av stor vikt att varje medarbetare på arbetsplatsen ska känna tillhörighet. Det gör vi när vi säger hej till varandra, det gör vi när vi gör gemensamma aktiviteter och tränar på samarbete, det gör vi när det finns en […]