Barn och stillasittande

Barn och unga har idag ett ökat stillasittande beteende och det har inte allra minst Corona pandemin visat på. Förra året utfördes studien till den så kallade Peprapporten som kom ut i år av Generation pep. Rapporten visade på att 1 av 10 barn har fem timmar eller mer stillasittande skärmtid. Endast 2 av 10 barn uppfyller kraven för fysisk aktivitet och hälsosasm kost. Visst måste det ändå finnas önskan om en nollvision här, att noll barn sitter mer än 5 timmar vid skärm/dag att noll barn rör sig mindre än vad som rekommenderas?

WHO:s rekommendation barn 5–17 år

  • vara fysiskt aktiva i mer än 60 minuter om dagen
  • ägna sig åt pulshöjande aktiviteter minst tre gånger i veckan
  • minst tre gånger i veckan ägna sig åt aktiviteter som belastar skelett och muskulatur.

Mer rörelse i skolan

Som vi vet så är det inte idrott på schemat i skolan varje dag och hos många barn finns vare sig ekonomi eller engagemang hos föräldrarna för att idrotta på fritiden.

I stället behöver det hittas former för mer rörelse i skolan. Inte bara i syfte att öka barns aktiva vardag utan också för att skapa korta stunder av återhämtning för hjärnan. I dag upplever många barn och unga stress och för att optimera inlärningen behövs stunder för hjärnan att smälta och bearbeta både information och upplevelser. Därför blir det för de barn och unga som har koncentrationssvårigheter extra viktigt med rörelse och pauser för hjärnan. 

Många positiva fördelar 

Om vi redan i skolan och till och med förskolan skapar en kultur av att röra sig under dagen gör det att det blir en naturlig del i vardagen att aktivera kroppen. All form av rörelse är bra och det går att röra sig efter sin förmåga och sina individuella förutsättningar.

Alla vi människor behöver röra oss dagligen, våra kroppar är byggda för det och därmed fungerar också kroppens maskineri bättre om vi håller igång. Vi får energi av att vara i rörelse och våra måbrahormoner ökar som bland annat gör att vi känner oss glada, lugna och trygga. Hormoner som är i motsats till stress och flykt.

Tips för att skapa en kultur av rörelse och återhämtning i klassrummet.

1. Börja lektionen med en minuts rörelse till exempel stå och göra stora cirklar med armarna. Att göra något tillsammans kan öka känslan av tillhörighet i gruppen. 

2. Lägg in även rörelse mitt i lektionen för att få upp energin. Våra

hjärnor har svårt att ha fullt fokus längre stunder och att sitta länge gör att vi blir trötta både i huvudet och i kroppen eftersom blodcirkulationen bromsas och även syret till hjärnan. 

3. Avsluta lektionen med att göra en stunds avslappning till exempel att bara blunda och andas in långa och djupa andetag i tystnad. På så vis blir det en stunds återhämtning utan yttre intryck.

Vill du ha mer inspiration i vår app finns många olika videos med rörelser på bara en minut. vi erbjuder alla skolor att ha vår app i klassrummet. Läs mer på Generation Pep