Proaktiv friskvård

Det har varit tufft för många med pandemin och det kommer säkert att ta lång tid innan samhället har repat sig helt. För en del har hemmajobb varit en bra lösning, de har fått mer tid för familjen och kunnat ägna sig åt fritidsintressen och kanske tom skaffat sig en fyrbent vän men för andra har det inte fungerat alls. Det sociala har blivit lidande som att inte ha sina kollegor fysiskt närvarande, att sitta och jobba oergonomiskt och att inte ge sig själv återhämtning har gjort att många fått värk i kroppen, tappat energi och en del har tom fått psykiatriska sjukdomar till följd av detta.

Spara pengar med rätt insats

Det är nu mer än någonsin viktigt att ta hand om sina medarbetare att lyssna och möta upp deras behov sätta in proaktiva insatser för att förbättra hälsan och arbetsmiljön.

För att det ska kunna ske en förbättring är det av stor vikt att skapa hälsosamma rutiner och struktur för arbetsdagen och veckan. Sådana insatser kan vara att byta ut fikat till mer hälsosamma val, lägga in gemensamma aktiviteter som inbegriper rörelse på olika sätt, att se över ergonomin även på hemmakontoret och ta in inspirerande föreläsare kring kost, sömn och stress.

Att göra en insats för hälsa och arbetsmiljö kan spara pengar. För att ha medarbetare borta 14 dagar eller mer gör att ni tappar både produktivitet och lönsamhet. För vad kostar det egentligen att ha en medarbetare som är sjuk. Låt oss utgå ifrån en administratör som är anställd på heltid och har en årslön på ca 300.000 kr.

Dag 1: 456 kr

Dag 2: 1800 kr

Dag 1–14: 25 200 kr

Sen tillkommer övertid för övriga anställda och vid längre sjukskrivning blir det läge för en vikarie att hoppa in som behöver dessutom tid att lära sig arbetsuppgifterna där kanske andra medarbetare behöver lägga in extra tid. Så vi kan konstatera att det blir en stor kostnad för arbetsplatsen om det blir långa sjukskrivningar

Förebygg långa sjukskrivningar

Enligt Försäkringskassan så är det sk psykiatriska diagnoser som har högst andelen sjukskrivna, det kan gälla depressioner men även olika utmattningssyndrom. Dessa sjukdomssymptom tar också lång tid att rehabilitera och komma tillbaka ifrån.

Det finns många aktörer på marknaden men vad som är bra att tänka på är att fokusera på några av dessa delar, fysisk träning, stresshantering med fokus på mindet och massage eller annan avslappning, kostrådgivning samt någon som kan ta olika typer av prover för att kunna göra en hälsoprofil på medarbetarna.

Läs mer om stress och stillasittande