Så får du fokuserade deltagare på digitala möten

Idag när digitala sammakomster har blivit det nya sättet att kommunicera på så tappar vi också en del av de naturliga bensträckarna och att känna gemenskap. Det kan då bli svårt att hålla fokuset uppe för de som medverkar under mötet eller kursen. För visst har vi sett många videomöten där deltagarna börjar göra annat, gå […]