Så får du fokuserade deltagare på digitala möten

Idag när digitala sammakomster har blivit det nya sättet att kommunicera på så tappar vi också en del av de naturliga bensträckarna och att känna gemenskap. Det kan då bli svårt att hålla fokuset uppe för de som medverkar under mötet eller kursen. För visst har vi sett många videomöten där deltagarna börjar göra annat, gå i väg mitt i, hålla på med sin mobil och så vidare, något som inte hade skett på samma sätt på ett fysiskt möte.

Struktur och plan för mötet

Är du mötesinbjudare se till att du har ett tydligt schema för mötet eller kursen som deltagarna blir informerade om i själva inbjudan. I det schemat ska det även ingå kortare pauser så det finns möjlighet att gå på toaletten, ta något att dricka och gå ut för att få frisk luft. Möten kan bli långa och det är lätt att bli sittande långa stunder. Studier och forskning samt artiklar bland annat från Gymnastik och idrottshögskolan och Karolinska institutet visar på att det är viktigt att bryta stillasittandet då det finns många negativa hälsoeffekter som kan uppstå av att vara fysiskt inaktiv. 

Positiva saker händer när vi rör oss

Genom att röra på sig så sätter vi i gång de viktiga ”måbrahormonerna” som gör att vi känner oss mer glada, har mindre smärta och känner oss lugna samt fokuserade. 

Pausen kan öka fokuset

Lägger du in dessa pauser i schemat skapar du bättre förutsättningar för deltagarna att kunna ta till sig kunskap och hålla sig fokuserade vilket också möjliggör att de kan få ut mycket mer av den digitala sammakomsten.

Skapa teamkänsla

Vi människor är flockdjur och vi mår bra av att känna oss som en del av gruppen, det gör att vi känner oss trygga och mår bra. När vi kommer till ett fysiskt möte så brukar det finnas lite tid för att prata med de som är där. I ett videomöte så kastas vi in och det ställs övervägande frågor kring tekniken med mera. Ett tips är att se till att någon av deltagarna eller en kollega kan komma in i mötet tidigare så ni kan kolla av tekniken innan de andra kommer in.

Ställ en fråga

Börja mötet genom att göra en runda bland deltagarna där du ställer en enkel fråga som deltagarna kan svara på antingen via chatten eller på video. Frågan kan vara till exempel vilket resmål vill du åka till? Eller vad gjorde dig glad senast?

Mikroträna tillsammans

För att ytterligare stärka teamkänslan ordna så att ni gör mikroträning tillsammans deltagarna. Är du obekväm att själv leda kan du alltid ha förberett med en video innehållande en bra övning som du sen delar via din skärm eller som du redan lagt in i din presentation.

Det lilla är gott nog

Det kan räcka med att göra en tåhävning 1 minut eller knäböj då och då för att bryta stillasittandet. Det handlar om att öka blodcirkulationen, att stretcha ut musklerna och tillföra syre till hjärnan. På så vis kommer det kanske också uppstå mer leenden och en positiv stämning under sammankomsten. 

På Wellify får våra kunder idag tillgång till 20 stycken övningar att kunna använda sig av vid teams och zoomträffar.

Läs även om proaktiv friskvård